צוות ובעלי תפקידים

עמותת הנבל והזמיר
תחרות הנבל הישראלית הרביעית

קולט אביטל, יו”ר ההנהלה
יוסי פרוסט, מנכ”ל
עליזה גונדור, מנהלת משרד
אילנה מאיק, משרד

ליאור עוזיאל, מנהל מוזיקלי
יוליה רובינסקי, אחראית קונצרטים

הנהלה
ליאורה ברש-מורגנשטרן, תמר גיא, רפי גמזו, יצחק גנור, ענת דור, רעיה זמרן, אילנה כהן, דן מירקין, דורון סלומון, גילה פלאם, מרדכי שלף

מבקר פנים:
רו”ח אריה חנן

ועדת הכספים
יו”ר: מרדכי שלף, אילנה כהן, יצחק גנור

יועצת משפטית
ישראלה גיטליץ

ועדת חוקה של תחרות הנבל הישראלית הרביעית
דן מירקין, יו”ר
ליאור עוזיאל

 הפקה
אנה בארסט
עומרי גונדור, עוזר הפקה

יחסי ציבור
קרנית בסון, אלמה בן ארי

מתנדבים
תמי עובד-לוי

אתר אינטרנט ודיגיטל
ארז פריטל
דניאל לנצוז

תוכניה – עריכה, עיצוב והפקה
יגאל רפפורט, גרפיקה ועיצוב

תחרות הנבל הישראלית
רח’ הנצי”ב 16 , תל אביב, 6701806
טל.    6041808 – 03  פקס  6041688 – 03
office@harpzamir.co.il