תחרות הנבל הישראלית הרביעית

אולם “צוקר”, היכל התרבות, תל אביב

מנהל מוזיקלי: ליאור עוזיאל
יועצת מוזיקלית: יוליה רובינסקי

אנו מתכבדים להזמין אתכם להירשם לתחרות הנבל הישראלית הרביעית שתערך במסגרת פסטיבל הנבל הישראלי הרביעי, בחנוכה תשפ”ג.

קטגוריה I – נגני נבל מנופים מתחילים
תתקיים ביום שני, 19.12.2022, בשעה 11:00
נגנים בגיל 10 – 14
עד 4 דקות נגינה
יצירת חובה:
AT TEN O’CLOCK IN THE GREEN FIELDS”: Dominig Bouchaud”

*פרסים:
פרס ראשון: 750 ₪
פרס שני: 500 ₪
פרס שלישי: 250 ₪

קטגוריה II – נגני נבל מנופים מתקדמים
תתקיים ביום שני, 19.12.2022, בשעה 12:30
נגנים בגיל 14 – 18
עד 7 דקות נגינה
יצירת חובה:
“THEME ET VARIATIONS: Dominig Bouchaud”

*פרסים:
פרס ראשון: 1,500 ₪

פרס שני: 1,000 ₪
פרס שלישי: 500 ₪

קטגוריה III – נגני נבל פדלים מתחילים
תתקיים ביום שלישי, 20.12.2022, בשעה 10:00
נגנים בגיל 10 – 14
עד 5 דקות נגינה
יצירות חובה:
קטע ראשון או שני מתוך הספר:
CHARADE” by Bernard Andrès”
או
קטע שני או שלישי מתוך הספר:
LE PETITS PAS” by Bernard Andrès”

*פרסים:
פרס ראשון: 1,500 ₪
פרס שני: 1,000 ₪
פרס שלישי: 500 ₪

קטגוריה IV – נגני נבל פדלים מתקדמים
תתקיים ביום שלישי, 20.12.2022, בשעה 11:00
נגנים בגיל 14-18
עד 15 דקות נגינה
יצירת חובה: לבחור מבין היצירות:
פרק מתוך אחת הסונטות מאת F.J. Nadermann
או
“C.N. Bochsa – “RONDO
או
פרק מתוך: “A.Hasselmans-“TROIS PETITES PIÈCES FACILES
או
“M. Grandjany- “TROIS PIÈCES FACILES

*פרסים:
פרס ראשון: 2,500 ₪
פרס שני: 1,500 ₪
פרס שלישי: 500 ₪

קטגוריה V – נגני נבל פדלים בוגרים
תתקיים ביום שלישי, 20.12.2022, בשעה 14:00
נגנים בגיל 18-25
עד 25 דקות נגינה
יצירת חובה: “מקאמאת” מאת עמי מעייני

*פרסים:
פרס ראשון: 5,000 ₪
פרס שני: 3,000 ₪
פרס שלישי: 1,000 ₪

יוענקו כל הפרסים המצוינים לעיל*

שופטים:
יונתן זק, יו”ר
אילנה לב-כהן
מלני לורן, צרפת
סוניטה סטניסלו
עדה רגימוב

ועדת חוקה:
דניאל מירקין, יו”ר
ליאור עוזיאל

לפרטים:
תחרות הנבל הישראלית
רח’ הנצי”ב 16 , תל אביב, 6701806
טל.    6041808 – 03  פקס  6041688 – 03
office@harpzamir.co.il

טל”ח – הזכות לשינויים שמורה

לתקנון התחרות