תקנון תחרות הנבל הישראלית הרביעית

תקנון

תחרות הנבל הישראלית הרביעית
19-21 בדצמבר 2022, תשפ”ג
אולם צוקר, היכל התרבות, תל אביב

מנהל מוזיקלי: ליאור עוזיאל

 

תחרות הנבל הישראלית מיועדת לנבלאיות ונבלאים ישראלים צעירים ומטרתה לעודד ולקדם את הכישרונות הצעירים אשר בחרו להביע את אהבתם למוזיקה באמצעות הכלי הקסום הזה. אני מקווה כי בדרך זו נוכל לקרב עוד צעירים לחוויות הנגינה בכלי ולעשיית מוזיקה בכלל.

א. מהלך התחרות:

התחרות תהיה פומבית ובשלב אחד בלבד.

סדר הופעתם של המתחרים בכל אחת מהקבוצות יקבע על ידי הגרלה. תוצאות ההגרלה תפורסמנה באתר התחרות כשבועיים לפני פתיחת התחרות.

ב. התחרות תיערך בחמש קטגוריות:

קטגוריה ראשונה:

גילאי 10-14, נגינה בנבל מנופים בלבד.
מועד התחרות: יום שני 19 בדצמבר 2022, החל מהשעה 11:00.
רפרטואר: תכנית חופשית עד 4 דקות הכוללת יצירת חובה:
“At ten o’clock in the green fields” מאת דומיניג בושו.

קטגוריה שנייה:

גילאי 14-18, נגינה בנבל מנופים בלבד.
מועד התחרות: יום שני 19 בדצמבר 2022, החל מהשעה 13:00.
רפרטואר: תכנית חופשית עד 7 דקות הכוללת יצירת חובה:
“נושא ווריאציות” מאת דומיניג בושו.

קטגוריה שלישית:

גילאי 10-14, נגינה בנבל פדלים בלבד.
מועד התחרות: יום שלישי 20 בדצמבר 2022, החל מהשעה 11:00.
רפרטואר: תכנית חופשית עד 5 דקות הכוללת אחת מהיצירות הבאות כיצירת חובה:
קטע ראשון או שני של הספר Les petites pas מאת ברנרד אנדרס
או
קטע שני או שלישי מתוך הספר Charsdes של ברנרד אנדרס

קטגוריה רביעית:

גילאי 14-18, נגינה בנבל פדלים בלבד.
מועד התחרות: יום שלישי 20 בדצמבר 2022, החל מהשעה 13:00.
רפרטואר: תכנית חופשית עד 15 דקות הכוללת אחת מהיצירות הבאות כיצירת חובה:
1. פרק מתוך אחת הסונטות של F.J. Nadermann
2. C.N. Bochsa – Rondo
3. פרק מתוך: Hasselmans – Trois petits pièces
4. M. Grandjany – Trois pièces faciles – אחד משלושת הקטעים

קטגוריה חמישית:

גילאי 18-25, נגינה בנבל פדלים בלבד.
מועד התחרות: יום רביעי 21 בדצמבר 2022, החל מהשעה 11:00.
רפרטואר: תכנית חופשית עד 25 דקות הכוללת את היצירה:
עמי מעייני: מקאמאת

 

ג. הפרסים:

קטגוריה ראשונה:

פרס ראשון  750 ש”ח
פרס שני      500 ש”ח
פרס שלישי  250 ש”ח

קטגוריה שנייה:

פרס ראשון  1500 ש”ח
פרס שני      1000 ש”ח
פרס שלישי  500 ש”ח

קטגוריה שלישית:

פרס ראשון  1500 ש”ח
פרס שני      1000 ש”ח
פרס שלישי  500 ש”ח

קטגוריה רביעית:

פרס ראשון  2500 ש”ח
פרס שני      1500 ש”ח
פרס שלישי  500 ש”ח

קטגוריה חמישית:

פרס ראשון  5000 ש”ח  – פרס ‘צפונות תרבות’
פרס שני      3000 ש”ח
פרס שלישי  1000 ש”ח

* יוענקו כל הפרסים המצוינים לעיל

 

ד.  השיפוט:

חבר השופטים ייקבע על ידי הועד המנהל של עמותת הנבל והזמיר וועדת החוקה של התחרות. בנוסף לחבר השופטים, ימונה ע”י הועד המנהל של העמותה, נציג שישמש כמשקיף חיצוני על הליך השיפוט.

כל שופט יצהיר בטופס מיוחד כי אין לו קשר לאף אחד ממשתתפי התחרות, לא מקצועי, לא מוזיקלי ולא משפחתי. לא יכהנו כשופטים מי שתלמידיהם ו\או קרובי משפחתם הישירים משתתפים בתחרות.

מהלך השיפוט יהיה חשאי. כמו כן, החלטת השופטים הינה סופית ולא ניתנת לערעור.

הנהלת העמותה תפרסם את התוצאות מיד לאחר קבלתן על גבי לוח המודעות של התחרות באולם צוקר, באתר התחרות ובפייסבוק.

המתחרים יתבקשו לחתום על טופס מיוחד המהווה הוכחה להסכמתם לתנאי התחרות.

ה.  כללי:

1.  התחרות פתוחה לנגני נבל בעלי אזרחות ישראלית בלבד.

2. אין התחרות מתחייבת לספק כלי נבל למתחרים. אם אין ברשות המתחרה נבל, הנהלת התחרות תנסה, לאחר פנייה מסודרת בעת ההרשמה, להעמיד לרשותו נבל לשימוש בתחרות.

3. מתמודד לא יוכל לגשת לשתי קטגוריות בו זמנית.

4. על המועמדים לציין על גבי טופס ההרשמה את הרפרטואר שירצו לנגן בתחרות במסגרת התכנית החופשית. הרפרטואר יהיה כפוף לאישור.

5. על המתחרים לספק שלושה עותקים של היצירות אותן ינגנו, למשרד התחרות. העותקים ישמשו את השופטים במהלך התחרות.

6. להנהלת התחרות יש רשות להקליט ו\או לצלם את התחרויות או חלק מהן. כמו כן להנהלת התחרות יש הזכות להשתמש בחומר האמור בכל צורה שהיא, מסחרית ושאינה מסחרית, וזאת ללא תשלום למתחרים ומבלי שהדבר יהווה פגיעה בזכות היוצרים והמשתתפים מוותרים על זכויותיהם לפי חוק זכויות מבצעים ומשדרים, תשמ”ד-1984

7. הנהלת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הרכב ומועדי הקטגוריות ע”פ מספר הנרשמים בפועל.

הזכות לשינויים שמורה