אירועים מיוחדים

אירועים מיוחדים:

סדנה וכיתות אמן

Anna Pasetti, Italy Suzanna Klintcharova, Bulgaria / France

חמישי, 22 נובמבר 2012, בשעות 09:00-14:00

אולם קלרמונט, ביה”ס למוזיקה ע”ש בוכמן-מהטה, אוניברסיטת תל אביב

השתתפות 90 ₪ – פרטים במשרדי התחרות 03-6041808

 

סיון מגן, רסיטל סולו

 שבת, 1 בדצמבר 2012, 10:30

“בית הקשתות”, קיבוץ עין השופט

כרטיסים במחיר 60 ₪ רכישה במקום פרטים נוספים דוא”ל: ehd_lbnr@keh.co.il