מתחרי תחרות הנבל הישראלית הרביעית

:לרכישת כרטיסים – לחצו על הקישור המתאים

קטגוריה 5

קטגוריה 4

קטגוריה 3

קטגוריה 2

קטגוריה 1

קטגוריה 1
יום שני, 19 דצמבר 2022 בשעה 11:00

קטגוריה 2
יום שני, 19 דצמבר 2022 בשעה 12:30

קטגוריה 3
יום שלישי, 20 דצמבר 2022 בשעה 10:00

קטגוריה 4
יום שלישי, 20 דצמבר 2022 בשעה 11:00

קטגוריה 5
יום שלישי, 20 דצמבר 2022 בשעה 15:00

רשימת מתחרי תחרות הנבל הישראלית הרביעית
:לפי סדר הופעתם (לאחר הגרלה)

רשימות מתחרים לאחר ההגרלה

תחרות הנבל הישראלית
רח’ הנצי”ב 16 , תל אביב, 6701806
טל.    6041808 – 03  פקס  6041688 – 03
office@harpzamir.co.il

טל”ח – הזכות לשינויים שמורה